Maria Magdalene

Den Originale Maria Magdalene Olies historie

Maria Magdalene produkter er udviklet ud fra den ayurvediske filosofi, hvor man arbejder med urter og olier til at belive kroppen og mindske ubalancer i kroppens energisystem. Sammensætningen af olier stammer fra den oprindelige recept Terapeuterne  arbejdede med for 2000 år siden. Denne recept er fundet i de skrifter hvorfra det gamle testamente udspringer, oversat fra aramæisk.

De tre vigtigste olier der indgår både i MARIA MAGDALENE OIL og BALM er Frankincense, Myrra og Spikenard. Arbejdet med disse olier dateres tilbage til  Maria Magdalenes tid. Hun var en af datidens store healere og arbejdede med olier, urter, lys og lyd i sine rituelle healingsbehandlinger.
Maria Magdalene repræsenterer den feminine energi og relaterer derfor til både indre og ydre skønhed og æstetik.

ENGLISH:

Maria Magdalene products are developed based on the Ayurvedic philosophy where you work with herbs and oils to nourish the body and reduce imbalances in the body’s energy system. The composition of oils comes from the original recipe the therapists worked with 2000 years ago. This recipe is found in the scriptures from which the Old Testament originates, translated from Aramaic.

The three most important oils in both MARIA MAGDALENE OIL and BALM are Frankincense, Myrrh and Spikenard.
The Work based on these oils dates back to the time of Mary Magdalene. She was one of the great healers of the time and worked with oils, herbs, light and sound in her ritual healing treatments.
Mary Magdalene represents the feminine energy and therefore relates to both inner and outer beauty and aesthetics.

Bag om Maria Magdalene produkterne

Bag udviklingen af MARIA MAGDALENE OIL og BALM, som vi kender dem i dag, står forfatter og mystiker Lars Muhl, der ved intenst studie af Biblen, de apokryfe skrifter samt andre kilder, har formået at genskabe den originale olie og balm i tæt samarbejde med Niels Erik Aamand.

Projektet med fremstillingen af Maria Magdalene olien ud fra den oprindelige recept, kom til at strække sig over 1 år. Den rettet sammensætning og eksakte mængde af olier, der indgik i fremstillingen af en portion olie var ikke opgivet – i skrifterne var i stedet oplyst værdien af fx. Myrrha: 30 dinar, Spikenard: 70 dinar osv. Så det blev til et delvist intuitivt arbejdet, hvor der blev fremstillet ca. 30-50 nye prøver om ugen, for at ramme den oprindelige recept så præcis som muligt.

Founder af SARDkopenhagen, Charlotte Kasandra, har sidenhen arbejdet intuitivt med produkterne for at tilrette æstetikken i produkterne, så de passer til den nye tid.
Oliens duft er i løbet af de sidste par år, blevet tilpasset en mere “nutidig næse” – uden at miste sin høje potente effekt.

Om Olien siges: “Disse hellige remedier blev brugt af Terapeuterne i deres ritualer og behandlinger. Essæerne – som var den kultur Terapeuterne levede under, trak på både Persiske og Ægyptiske indsigter, og det var fra Persien, at hemmeligheden bag Spikenard, Myrra og Frankincense stammede. De tre olier repræsenterer den guddommelige treenighed, som den kommer til udtryk i Caduceus symbolet. Dette symbol består af en magisk stav, omgivet af to slanger, der cirkler omkring staven. Dette er også symbol på Kundalini slangen og dens muligheder.”

Behind the Maria Magdalene products

Behind the development of MARIA MAGDALENE OIL and BALM, as we know them today, is author and mystic Lars Muhl, who through intense study of the Bible, the apocryphal writings and other sources, has managed to recreate the original oil and balm in close collaboration with Niels Erik Aamand.

The project with the production of Maria Magdalene oil based on the original recipe, came to extend over 1 year. The corrected composition and exact amount of oils that were included in the preparation of a portion of oil was not stated – in the scriptures the value of e.g. Myrrha: 30 dinars, Spikenard: 70 dinars, etc. So it became a partially intuitive work, where ca. 30-50 new samples per week was made, to hit the original recipe as accurately as possible.

Founder of SARDkopenhagen, Charlotte Kasandra, has since worked intuitively with the products to adjust the aesthetics of the products to suit the new era. The scent of the oil has over the last few years, been adapted to a more “contemporary nose” – without losing its high potent effect.

“These sacred remedies were used by the Therapists in their rituals and treatments. The essays – which were the culture they lived under, drew on both Persian and Egyptian insights, and it was from Persia that the secret behind Spikenard, Myrrh and Frankincense originated. “The three oils ” represent the divine trinity as expressed in the symbol of the Caduceus. This symbol consists of a magic wand, surrounded by two serpents that circle around the wand. This is also the symbol of the Kundalini serpent and its possibilities.”

Blogindlæg & artikler

Læs mere